قوانین ترنج هاست ۱۳۹۶-۹-۱۳ ۱۳:۵۷:۳۲ +۰۰:۰۰

قوانین ترنج هاست


قوانین ترنج هاست به منظور رفع هرگونه شبهه و ابهام؛ و پیشگیری از بروز مشکل و اختلاف نظر بین مشتریان محترم و گروه میزبانی وب ترنج هاست، حین اجرا و پس از اجرای سفارشات و خدمات تدوین گردیده اند.


بخش اول: تعاريف

۱-۱ خريدار: کسي است که به عنوان شخص حقيقي يا حقوقي اقدام به خريد و پرداخت هزينه سرويس مي نمايد.

۲-۱ سرويس: هر يک از خدمات ثبتي، نرم افزاري، فني و ارتباطي قابل ارائه توسط ترنج هاست.

۳-۱ تعرفه: فهرست کامل سرويس هاي قابل ارائه همراه با ويژگي ها و محدوديت ها و قيمت ها به نحوي که خريدار کاملا آگاه گردد.

۴-۱ Spam (هرزنامه): ارسال ايميل به فردي بدون اينکه گيرنده بخواهد.

۵-۱ Spam Cop: وب سايت شناسائي و مقابله با اسپم Spamcop.net .

۶-۱ IDC: مرکز خدمات داده اي اينترنت Internet Data Center .

۷-۱ تحويل خدمات: ارائه شناسه يا کلمه عبور استفاده از سرويسهاي خريداري شده و يا اعلام انجام ساير خدمات بر اساس فاکتور يا قرارداد بين خريدار و گروه میزبانی وب ترنج هاست.

۸-۱ کاربر وب سايت: کليه اشخاصي که از سراسر دنيا وب سايت خريدار را مشاهده و مرور مي کنند.


بخش دوم: هويت

۱-۲ هويت شرکت: گروه میزبانی وب ترنج هاست با نام تجاري ترنج هاست، با نشانی وبسایت https://toranjhost.ir که در اين توافق نامه شرکت ناميده مي شود.

۲-۲ هويت خريدار : خريدار شخصي حقيقي يا حقوقي است که مشخصات وي در بانک اطلاعات کاربران شرکت وجود دارد و سرويس هاي خريداري شده تحت حساب وي مديريت مي شود.

۳-۲ در مورد خريداران با هويت شخص حقوقي، يک نفر نماينده تام الاختيار معرفي مي گردد. اين نماينده نسبت به سرويس تهيه شده همانند خود شخص حقوقي اختيار تام دارد. وظيفه اعلام کتبي نماينده جديد در آينده بر عهده خريدار بوده و شرکت در صورت عدم دريافت اعلام کتبي مسئوليتي نسبت به حقوق و عملکرد مالکيتي و مسئوليتي خريدار نخواهد داشت .

۴-۲ براي حفظ حقوق قانوني خريداران، کليه خريداران موظف به ارائه اطلاعات هويتي خود شامل رونوشت شناسنامه، رونوشت کارت ملي براي اشخاص حقيقي و درخواست شخص حقوقي همراه با رونوشت روزنامه رسمي و رونوشت آخرين آگهی تغييرات، به شرکت مي باشند. در صورتيکه شرکت، در هنگام تکميل فرآيند خريد و به جهت تسهيل و تسريع امور، اقدام به دريافت و کنترل اين مدارک ننمايد پس از آن حق دريافت اين مدارک همواره براي شرکت محفوظ بوده و با عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به شرکت، حقوق مالکيتي خريدار ملغي محسوب مي شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحيح اطلاعات مستقيما بر عهده خريدار خواهد بود. شرکت مسئوليتي در قبال کنترل صحت امضاﺀ خريداران و نمايندگان آنها ندارد.

۵-۲ خريدار اذعان مي نمايد که کليه اطلاعات هويتي ارائه شده و نشانی ها وشماره تماس ها و همانند اینها، صحيح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها مي کوشد. شرکت حق دارد هر زمان که نياز به کنترل اين اطلاعات داشته تصوير برابر اصل اين اطلاعات را از خريدار دريافت نمايد. شرکت حق دارد تا تکميل اطلاعات صحيح و مستند نسبت به تعليق سرويس اقدام نمايد.

۶-۲ مالکيت سرويس و کليه مسئوليت ها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خريدار و يا نماينده خريدار هر يک به تنهائي مي باشد.

۷-۲ در صورتيکه به درخواست مشتري و در راستاي کاهش هزينه و يا بهبود کيفي خدمات نگهداري و تمديد، به جاي مشخصات خريدار مشخصات شرکت ارائه کننده خدمات، ثبت شده باشد همچنان مالکيت و کليه حقوق و مسئوليت هاي قانوني بر عهده خريدار خواهد بود.


بخش سوم: نحوه ارتباط طرفين با هم

۱-۳ روش ارتباطي مستند شرکت با خريدار، آدرس رایانامه خريدار که در بانک اطلاعات کاربران ثبت شده است و پاسخ به رایانامه هاي ارسالی خریدار به رایانامه پشتيباني شرکت، خواهد بود.

۲-۳ روش ارتباطي مستند خريدار با شرکت، ارسال رایانامه به واحد پشتيباني شرکت به نشانی support[@]toranjhost.ir و يا ارسال نامه به نشانی پستی و دريافت رسيد کتبي از شرکت خواهد بود.

۳-۳ استفاده از رایانامه توسط خريدار براي تسهيل انجام کار مقدور بوده ليکن روش مستند در موارد شبهه انگيز براي خريدار محسوب نمي گردد.

۴-۳ شرکت مسئوليتي نسبت به تبعات و خسارات وارد بر خريداري که اطلاعات تماس تغيير يافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.


بخش چهارم: تغييرات

۱-۴ تغييرات توافقنامه: توافقنامه استفاده از خدمات شرکت تابعي است از قوانين جمهوري اسلامي ايران وساير قوانين بين المللي و توافقات مجامع بين المللي ناظر بر سرويس هاي قابل ارائه شرکت و از آنجا که اين قوانين و توافقات در سطح کشور و بين الملل به طور آنلاين و ماهانه امکان تغيير دارند، شرکت حق تغييرات آتي در توافقنامه را بر خود محفوظ مي داند و نسخه توافقنامه بروز شده را از طريق پیوند به صفحه قوانین در وب سايت شرکت در دسترس عموم خواهد بود. در ضمن شرکت مسئوليتي نسبت به اطلاع رساني نفر به نفر درخصوص تغييرات احتمالي نداشته و خريدار مي بايست موارد را در صورت نیاز با مراجعه به وب سايت شرکت کنترل نمايد.

۲-۴ تغييرات تعرفه :

۱-۲-۴ در صورت تغيير تعرفه درحين استفاده از سرويس، خريدار در صورت تمايل به ارتقا در سرويس فعلي خود موظف به رعايت قيمت هاي جديد خواهد بود. ليکن خدمات خريداري شده با تعرفه قبلي تا پايان دوره آن ارائه مي گردد.

۲-۲-۴ هزينه هاي کارشناسي نيروي فني و يا ساير خدماتي که درهنگام استفاده از يک سرويس اوليه خريداري شده مورد نياز واقع مي گردد تابع تعرفه روز درخواست جديد خريدار مي باشد.

۳-۲-۴ تغييرات تعرفه از طريق وبسايت منعکس شده وخريدار موظف به تبعيت از آن براي سفارشات جديد مي باشد مگر اينکه پيش فاکتور مهلت داري در اختيار باشد که قبل از تغييرات تعرفه براي وي صادر گشته باشد.

۳-۴ تغييرات فني : شرکت براي بهبود کيفيت خدمات حق انجام تغييرات فني، سخت افزاري، نرم افزاري يا شبکه اي را در سرويس هاي ارائه شده دارد. در مورد تغييراتي که سرويس خريدار را تحت تاثير قرار مي دهد شرکت موظف است از يک روز تا يک ماه قبل از اعمال تغييرات، از طريق وب سايت شرکت، سامانه کاربران يا سامانه پشتيباني و يا ارسال خبر نامه به آدرس Email خريداران اطلاع رساني نمايد. خريدار موظف است خود را با اين تغييرات سازگار نمايد. هرگاه به دليل موارد ضروري، شرکت امکان اطلاع رساني را از دست بدهد و يا فوريت هاي فني وي را ناچار به اين امر نمايد مسئوليتي براي اطلاع رساني زمان و نحوه تغييرات نخواهد داشت در ضمن خريدار به شرکت وکالت مي دهد تا درزمان مورد نياز در جهت بهبود سطح کيفي سرويس اقدام به انجام فعاليت هاي سخت افزاري و نرم افزاري روي سرورهاي اختصاصي و سرويس هاي ميزباني آن نمايد.

۴-۴ تغييرات مالکيت: تغييرات مالکيت سرويس از طريق درخواست کتبي خريدار يا نماينده وي و يا ارسال ايميل درخواست مذکور از طريق آدرس ايميل موجود در حساب کاربري در بانک اطلاعات کاربران انجام ميگردد.

۱-۴-۴ شرکت در راستاي حفظ حقوق خريداران خود حق دارد مدارک شناسايي متقاضي تغيير مالکيت را جهت احراز هويت وي و انطباق با مشخصات مالک سرويس دريافت دارد.

۲-۴-۴ شرکت مي تواند تا زماني که اطلاعات کافي در مورد موارد مشکوک پيدا نکرده است، اقدامي براي تغيير مالکيت يک سرويس صورت ندهد.


بخش پنجم: تحويل خدمات

۱-۵ نحوه تحويل:

۱-۱-۵ پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خريدار، با آماده تحويل شدن سرويس خريداري شده، مراتب از طريق ايميل مندرج در پروفايل و يا برگه سرويس به خريدار اطلاع داده مي شود. عدم دسترسي خريدار به آدرس ايميل مورد نظر مانع تحويل سرويس نمي گردد.

۲-۱-۵ خريدار در صورتيکه در بازه زماني حداکثر زمان تحويل، ايميل مذکور را دريافت ننمايد موظف است حداکثر ٢ روز پس از پايان زمان تحويل مجاز بصورت کتبي و با امضا نامه، مراتب را به بخش فروش شرکت اعلام نمايد.

۳-۱-۵ در صورت بروز شرايط ويژه فني ويا محدوديت هايي که تحويل در زمان مقرر آن انجام نشود، شرکت مجاز به افزايش زمان تحويل سرويس تا ٢ برابر خواهد بود.

۴-۱-۵ خريدار حق درخواست لغو سرويس خريداري شده تحويل نشده را تا قبل از سپري شدن ٢ برابر زمان تحويل مجاز آن سرويس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحويل ٧ روز باشد در صورت عدم تحويل، خريدار تا ١٤ روز مجاز به انصراف از خريد و دريافت وجه پرداختي خود نمي باشد.

۵-۱-۵ شرکت مسئوليتي در قبال عدم تطابق با نياز و يا عدم استفاده خريدار از سرويس خريداري شده و تحويل شده ندارد.

۶-۱-۵ سرويس هاي مرتبط با دامنه اي که توسط شرکت ثبت و يا تمديد نشده اند و نزد ثبت کننده ديگري مي باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحويل شده فرض مي گردند.

۲-۵ حداکثر زمان تحويل:

۱-۲-۵ حداکثر زمان تحويل براي سرويس هاي شرکت که با عنايت به شرايط عمومي کشور و با فرض بدترين حالات ممکن است به شرح ذيل است:

• ثبت دامنه ٢ روز کاري

• سرويس ميزباني ٢ روز کاري

۲-۲-۵ در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعريف شده، مشتري موظف به اعلام کتبي با امضا ذيل نامه به بخش فروش شرکت و دريافت رسيد ارسال مي باشد.

۳-۲-۵ پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه و کلمه عبور کنترل پانل آن به خريدار، بدليل سلب امکان نظارتي از شرکت، شرکت هيچ مسئوليتي نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.

۴-۲-۵ در مورد ثبت دامين هاي ir که مي بايست توسط پژوهشگاه دانش هاي بنيادي تاييد و فعال گردد با توجه به اينکه به طور کلي شرکت کنترلي در زمان تاييد دامين نداشته و همچنين به دليل نقص در مدارک يا مشخصات ممکن است مدت زمان تاييد دامين به طول انجامد، زمان رزرو اوليه دامين مبناي تحويل قرار مي گيرد.

۳-۵ تطابق با سفارش: در صورت وجود هرگونه مغايرت سرويس ارائه شده به خريدار با مشخصات سرويس، خريدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ فاکتور به شرکت اعلام نموده و شرکت موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غير اينصورت مسئوليت شرکت صرفا محدود به اصلاح سرويس پس از تاريخ اعلام خريدار و فقط تا پايان زمان سرويس مندرج در فاکتور مي باشد و زمان سرويس دهي افزايشي نخواهد يافت.


بخش ششم: امنيت و محرمانگي

۱-۶ به طور کلي محيط اينترنت به همان ميزان ساير محيط هاي ارتباطي مانند پست، دورنگار و تلفن براي انتقال اطلاعات محرمانه امنيت دارد. در کليه اين محيط ها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همين دليل ضمن آنکه شرکت تمام تلاش خود را براي ايجاد محيطي امن براي نگهداري و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه مي نمايد، با اين حال از جانب احتياط از خريداران مي خواهد که هميشه ارتباطات آنلاين اينترنتي خود را نا امن فرض نمايند. شرکت هيچ گونه مسئوليتي در رابطه با امنيت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهاي خود با جاهاي ديگر را نمي پذيرد.

۲-۶ شرکت با تدابير امنيتي خود مسئول حفظ امنيت پايه سرويس هاي خود مي باشد.

۳-۶ شرکت مسئوليتي نسبت به ضعف ايمني ناشي ازنرم افزارها، application ها و يا برنامه هاي مورد استفاده خريدار ندارد.

۴-۶ شرکت مسئوليتي نسبت به امنيت تبادل داده ما بين خريدار و سرورهاي خود ندارد.

۵-۶ شرکت مسئوليتي نسبت به در اختيار گرفتن کلمه عبور سرويس هاي خريدار، توسط اشخاص ثالث ندارد.

۶-۶ شرکت موظف به رعايت محرمانگي کليه داده ها و نرم افزارهاي موجود در سرويس خريدار مي باشد و همچنين آنرا در اختيار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

۷-۶ شرکت تلاش خود را براي حصول بالاترين سطح امنيت ممکن براي حساب آنلاين خريداران انجام مي دهد از اينرو شرکت نسبت به اموري که در حيطه مسئوليت خريدار از لحاظ نگهداري امنيت حساب خود مي باشد مسووليتي ندارد.

۸-۶ در صورت نیاز مشتری جهت برطرف کردن مشکلات نرم افزاری و امنیتی application شرکت بنا به حجم کار مجاز به دریافت هزینه اضافه جهت رفع عیب نرم افزاری مشتری می باشد .


بخش هفتم: مرجع قضاوت

در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خريدار موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع به واحد روابط عمومی و يا دفتر مديريت شرکت اقدام نموده و رسيد کتبي دريافت نمايد. تا موضوع مورد رسيدگي واقع گردد در صورت عدم حصول نتيجه پس از ١٥ روز کاري، خريدار مي تواند به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند.


بخش هشتم: فعاليت هاي غير مجاز خريدار

تخطي از هر يک از شرايط درج شده در ذيل موجب تعليق سرويس مي شود. شرکت تنها تشخيص دهنده تخطي از شرايط مندرج مي باشد. شرکت حق قطع سرويس بدون هيچ اخطار قبلي و يا اجتناب از سرويس دهي را براي خود محفوظ مي دارد. زماني که شرکت از تخطي يک خريدار از شرايط مندرج اطلاع پيدا مي کند نسبت به بررسي فني و يا حقوقي موضوع اقدام خواهد کرد در اين زمان ممکن است براي جلوگيري از ادامه تخلف سرويس خريدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکميل بررسي ها شرکت بسته به نوع تخلف مجاز به محدود سازي، تعليق يا قطع سرويس خاطي خواهد بود همچنين شرکت در صورت لزوم حق پيگرد قانوني شکايت و اخذ خسارت از متخلف را نيز براي خود محفوظ مي دارد. هر گونه عملي که در اينجا به آن اشاره نشده باشد ولي از نظر قوانين جاري کشور ايران يا کشور محل قرارگيري سرورها خلاف باشد نيز تخلف از شرايط خدمات محسوب مي گردد. شرکت هيچگونه وجهي به خريدار متخلف از شرايط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعاي خسارت يا هزينه مدت باقيمانده سرويس پرداخت نخواهد نمود. همچنين خريدار متخلف مسئول جبران کليه خسارات مادي و معنوي وارده به شرکت، ساير مشتريان شرکت و يا IDC سرويس مورد نظر خواهد بود:

• استفاده از نرم افزارهاي بدون رعايت حق کپي رايت ايران و بين المللي.

• نصب و يا استفاده برنامه اي که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد.

• ارسال يا اجراي فايل هاي اجرايي مانند فايل هايي با پسوند exe , com , bat , vbs و همانندشان و در صورت وجود اين فايل ها بدون اخطار از فضاي خريدار حذف مي شود و با خريدار بر طبق ضوابط برخورد مي گردد.

• خريدار مجاز به استفاده از کدهاي مخرب مانند انواع ويروس ها و يا سورس هايي که موجب آلودگي يا پايين آمدن امنيت سرور گردد نمي باشد.

• استفاده از برنامه هاي ضعيف نگارشي که موجب نفوذ به سرويس و ساير سرويس هاي ديگر شرکت و ساير خريداران گردد.

• وجود فايل هاي حاوي ويروس عمدا و يا سهوا در فضاي سرويس مورد خريداري

• ارسال هرزنامه (Spam) عمدا و يا سهوا (ملاک، گزارش Spam cop يا سايت هاي مشابه و يا بررسي تيم فني شرکت مي باشد) حتي اگر از سرويس ميل سرويس دهنده ثالثي استفاده شده باشد.

• ارسال ايميل حداکثر .٥ ايميل در ساعت مجاز مي باشد

• ارسال ايميل بصورت گروهي و تعداد بالا به هر صورت و شکل ممکن ممنوع است. ملاک ایمیل گروهی شباهت ٢ ایمیل خواهد بود.

• گزارش فني شرکت و يا IDC که سرور ميزباني در آن مي باشد نسبت به انجام اعمال مغاير قانون شرکت.

• عدم رعايت قانون جرائم رايانه اي جمهوري اسلامي ايران (خريدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد اين قانون مي باشد).

• در صورت ارسال اسپم سرویس به مدت ٢٤ و حداکثر یک هفته مسدود خواهد ماند.

• انجام فعاليت هايي که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات شرکت به خريدار و يا ساير خريداران گردد.

• استفاده از سرويس جهت ايجاد اختلال و يا نفوذ در سيستم هاي اشخاص ثالث.

• راه اندازي mail server Open relay.

• انجام فعاليت IRC

• عدم رعايت محدوده استفاده از منابع تخصيص يافته در هر سرويس.

• مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه. در صورت بروز چنين مسائلي شرکت حق پيگرد قانوني و شکايت از متخلف به مراجع قانوني را محفوظ مي دارد. نمونه هايي از اختلال در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل مي شود: دسترسي يا استفاده غير مجاز از داده ها، سيستم يا شبكه، از جمله هر گونه تلاش براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب پذيري يك سيستم يا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل: تلاش براي دسترسي به اطلاعات نامه هاي الكترونيكي، تلاش عامدانه براي پر كردن فضاي يك سيستم، تلاش براي تغيير و يا حذف اطلاعات وب سايت ها بدون مجوز از مالکان آنها و … .


بخش نهم: محدوده استفاده از منابع CPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram, و …

۱-۹ شرکت در تعرفه ي خود و يا در سايت اين موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع سرويس هاي شرکت براي عموم سرويس ها در تعرفه درج شده است . ليکن موارد زير نيز بايد در نظر باشند:

• حداکثر CPU در ميزباني اشتراکي معمولی حداکثر ۴۸۰ مگاهرتز

• حداکثر CPU در ميزباني اشتراکي سازمانی حداکثر ۸۰۰ مگاهرتز

• حداکثر Ram در ميزباني اشتراکي معمولی ١٥٠ مگا بايت

• حداکثر Ram در ميزباني اشتراکي سازمانی ٢٠٠ مگا بايت

• حداکثر Data Transfer مجاز بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه

• حد اکثر Disk Space بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه.

۲-۹ ملاک تشخيص، نرم افزارهاي کنترلي و واحد فني شرکت خواهد بود.

۳-۹ شرکت در صورت تجاوز منابع سرويس کاربر از حدود تعيين شده، حق قطع سرويس بدون اخطار قبلي تا تعيين وضعيت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خريدار خواهد رساند. در اين صورت، شرکت، پس از ارتقا سرويس توسط خريدار و يا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرويس دهي خواهد نمود.

۴-۹ در صورتيکه خريدار در استفاده از برخي منابع که قابل اندازه گيري نيستند از حد استاندارد سرويس تجاوز نمايد به تشخيص بخش فني، شرکت حق قطع سرويس تا تعيين تکليف جديد را دارد.


بخش دهم: محتوا

۱-۱۰ سرويس هاي شرکت مي بايست در جهت مقاصد قانوني استفاده گردد. انتقال، نگهداري يا انتشار هر گونه اطلاعات يا داده که مخالف هر قانون اجرايي باشد يا مستقيما به تخلف از قانون خاصي کمک کند ممنوع است. اين مورد مي تواند شامل موارد زير باشد (البته محدود به موارد زير نيست):
• قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپي رايت بدون مجوز
• استفاده غير مجاز از علائم و اسامي تجاري ديگران
• استفاده غير مجاز از لوگو هاي ديگران
• هرگونه تخلف از قانون جرايم رايانه اي ايران
• اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم يا کشور
• انتشار اکاذيب عليه ديگران
• کلاه برداري هاي اينترنتي و هرگونه عاملي که موجب فريب بازديدکنندگان شود
• سايت هاي فعال در زمينه HYIP و يا داراي سيستم هرمي
• فروش يا تبليغ هرگونه کالا يا خدمات غير مجاز طبق قوانين جاري ايران و کشوري که سرورها در آن قرار دارد
• سايت هاي مرتبط يا حامي گروه هاي شناخته شده تروريست بين المللي
• استفاده از سرويس هاي شرکت براي نگهداري، ارسال، نمايش، انتقال، تبليغ يا هر عمل مشابه بر روي داده هاي مرتبط با مسائل جنسي و غير اخلاقي به هر شکل.
۲-۱۰ مسئوليت محتواي درج شده در سرويس تامين شدۀ خريدار و يا متصل به دامنه خريداري شده از شرکت تماما بر عهده خريدار است. اين مسئوليت شامل موارد تخلف عمد و سهو و يا مواردي که توسط اشخاص ثالث نيز انجام مي پذيرد خواهد بود.
۳-۱۰ در صورت عدم رعايت قانون جرائم رايانه اي جبران کليه خسارات و هزينه هاي مادي و معنوي کلي و جزئي وارد بر شرکت در پاسخگوئي به مراجع ذيصلاح بر عهده خريدار خواهد بود.
۴-۱۰ شرکت بر طبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرويس ها و اقامه دعوا و ارائه اطلاعات خريدار که محتواي مجرمانه در سرويس خود و يا در سرويس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائي اقدام نمايد.


بخش يازدهم: مسئوليت خريدار

۱-۱۱ خريدار موظف است که کليه مواد توافقنامه، ضوابط شرکت و قوانين جمهوري اسلامي ايران را رعايت نمايد. درصورت عدم رعايت، شرکت حق قطع سرويس به صورت موقت يا دائم و پيگرد قانوني و دريافت خسارت از خريدار را دارد و خريدار موظف به جبران کليه خسارات و هزينه وارده بر شرکت مي باشد همچنين هيچ وجهي بابت فسخ سرويس و يا ايام باقيمانده سرويس يا خسارت وارده به خريدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.
۲-۱۱ خريداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرويس تهيه شده مي باشند همچنين مي بايست به حقوق ساير خريداران شرکت احترام بگذارند. شرکت حق تعليق يا قطع دائم سرويس خريداران که به صورت خواسته يا ناخواسته موجب اختلال در سرويس ساير خريداران مي گردد را براي خود محفوظ مي دارد. ضمنا خريدار حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.
۳-۱۱ به غير از آن دسته از قوانين که مستقيما به نحوه استفاده از سرويس برمي گردد که با پايان سرويس به پايان مي رسد. بندهاي ديگر قوانين پابرجا بوده و خريدار همواره موظف به رعايت قوانين عمومي و حقوقي شرکت خواهد بود.
۴-۱۱ کليه مسئوليت هاي عدم استفاده صحيح از سرويس خريداري شده با خريدار مي باشد و شرکت تنها مسئول ارائه سرويس استاندارد و بر اساس تعهدات فني اعلام شده در بسته هاي ميزباني خود مي باشد.


در حال تکميل و بروزرساني . . .